بچه محل: واقعاً که این دوربین فیلمبرداری اندازه یک دوربین شکاری تا کوه های اطراف سل بن را نشون میده

Bookmark the permalink.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.