سید علی از هند: دلمونو بردی اون سر دنیا. عالی بود

Bookmark the permalink.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.