درگاه گیلاس

درگاه گیلاس؛ وبسایت اینترنتی روستای گیلاس

زیر نظر شورای راهبردی (نمایندگان هیئت امنا، شورا، بسیج و عوامل سایت)

عوامل سایت:

سردبیر: سید ذبیح الله ابراهیمی

تحریریه: سید ذبیح الله ابراهیمی – سید محسن ابوالحسنی

گروه هنری: محمد اسحاقی – سید حیدر ابوالحسنی – امیر یزدانی

گروه فنی: سید امیرحسین ابراهیمی- سید کمال الدین ازلی – محمد موحدی راد

جذب منابع: محمد تقی یزدانی فرد

رابط خبری: کمیل یزدانی