هواشناسی گیلاس

وضعیت آب و هوای اطراف روستای گیلاس، در حال حاضر و روزهای آینده، با ضریب دقت بالایی در آدرس زیر قابل مشاهده است:

45454jpg

http://www.accuweather.com/en/ir/gilas/398684/weather-forecast/398684

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.