وَلارزِ لوبیا زمین

در روزهای پایانی تابستان امسال به پیشنهاد آقای محسن ابوالحسنی به ولارز رفتیم و ساعتی را مهمان سفره ی ساده اما صمیمی ورزیگر زحمت کش گیلاسی؛ آقای سید تقی مهاجری بودیم.

آقای مهاجری از خاطرات سال های دور روستا، کشاورزی پدران مان، برکت ورزیگری و مشکلات کشاورزی در این روزگار گفت.

ما هم فقط حسرت خوردیم و با صد افسوس این عکس ها را ثبت کردیم تا چندی دیگر که ویلایی در این زمین ساخته شد، دست کم آلبومی از لوبیا زمین داشته باشیم.

بر روی عکس کلیک کنید:

66 55

Bookmark the permalink.

2 Comments

  1. خیلی دلم لوبیا جالوت میخواد ولی…………….

  2. خیلی دلم لوبیا کالون می خواد ولی……………

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.