پیگیری زمین فوتبال گیلاس

به دنبال انتشار نامه یکی از نوجوانان روستای گیلاس در خصوص خطر از دست رفتن زمین چمن آفنشت ، نمایندگان محترم شورای بخش در جلسه ای با حضور نوجوانان ضمن شنیدن نظرات آنان، به بررسی موضوع پرداختند.

شورای محترم در این جلسه وعده داد زمینی در منطقه کندلوکوسر برای این کار در نظر گرفته شده و در آینده خریداری خواهد شد!

نظر درگاه گیلاس: تجربه زمین فوتبال واقع در گلازدره نشان داد که مکان یابی برای تاسیس زمین ورزش مهمتر از تملک آن است. ملاحظات مختلفی در این زمينه وجود دارد که باید سنجیده شود.

با توجه به جوانب امر، تنها دو گزینه وجود دارد، زمین چمن و زمین مجاور زینبیه. انتخاب و تملک هر مکان دیگر صرفا جنبه رفع تکلیف خواهد داشت و نتیجه ای در بر نخواهد داشت.

 

ارسال عکس ها توسط آقای قاسم یزدانی

 

 

Bookmark the permalink.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.