همه نوشته‌های برچسب 'شهید سید مرتضی ازلی'

شورای اسلامی روستای گیلاس

بهسازی کوچه شهید سید مرتضی ازلی

به همت شورای اسلامی روستای گیلاس، کوچه ی شهید سید مرتضی ازلی که در این سال ها ناهموار شده بود، تعمیر و بهسازی شد.

به نوبه خود از زحمات و تلاش های ارزشمند شورای محترم روستا – مخصوصا جناب آقای جواد یزدانی – نهایت سپاس و قدرد…