همه نوشته‌های برچسب 'مرحوم سید نصرت اله هاشمی'

تسلیت به خانواده محترم هاشمی

افسانه هستی اش اگر پایان یافت               خوش نامی و عزتش به پایان نرسید

بدینوسیله درگذشت ناگهانی پدری مهربان و همسری دلسوز، مرحوم مغفور شادروان آقای سید نصرت اله هاشمی را به اطلاع همه دوستان و بستگان و آشنایان می رساند .

مرحوم  سید نصرت اله …