زیبایی های روستای گیلاس لاریجان

حسین اسحاقی

جناب آقای حسین اسحاقی عکاس خوش ذوق گیلاسی و صاحب کتاب ارزشمند “لاریجان بهشتی کنار پایتخت” اقدام به انتشار تعدادی از عکس های خود از طبیعت روستای گیلاس کرده که این اقدام ایشان مورد توجه و تقدیر تعداد زیادی از اعضای گروه گیلاس آنلاین قرار گرفته است. ادامه مطلب

چرا روستا را دوست داریم؟ (به بهانه روز روستا)

امروز 15 مهر روز روستا و عشایر است و ما درحالی از روستا صحبت میکنیم که از آن دور افتاده ایم اما خوب که نگاه کنید هنوز هم با وجود پراکندگی مان در شهرهای بزرگ، دلبستگی به روستا باعث همبستگی ما با یکدیگر شده است. ادامه مطلب

چه شد که به شهر آمدیم و گیلاس تنها ماند؟!

رقم واقعی جمعیت گیلاس در سرشماری سال ۱۳۵۵ بصورت زیر است:
تعداد خانوار ۱۷
تعداد جمعیت ۷۵ نفر
این درحالی است که جمعیت روستا درسال ۱۳۵۵ درصورت عدم شوک معکوس جمعیت باید بصورت زیر باشد:
تعداد خانوار ۲۵
تعداد جمعیت ۱۳۳ نفر ادامه مطلب