سربلند مانند دماوند

پدران و بزرگان گیلاسی، سرمایه ها و اندوخته های روستای ما هستند. قدرشان را میدانیم و برای سلامتیشان دعا میکنیم تا همیشه مانند دماوند سرسلامت و سربلند باشند.

عکس: آقای عباس یزدانی

 

IMG_20160620_151715

Bookmark the permalink.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.