نونکَری در روستای همجوار

جناب آقای عباس صابری؛ هنرمند عزیز کنارانجامی در عکس های زیر، نونکَری مادران زحمت کش این منطقه را به زیبایی به تصویر کشیده است.

01330498582506689794 18455912370608594288 30541525066128128020 34878755861869134374 59694396456655074953 85580618725635371487

Bookmark the permalink.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.