وبسایت روستای گیلاس لاریجان

گرگ به گله زد!

ظهر جمعه سوم بهمن، سید شگرالله مظلوم؛ عضو هیئت مدیره تعاونی عاشورای گیلاس در حسینیه سید حسن ولی در حال صحبت بود و از کم لطفی برخی از اعضای تعاونی گلایه داشت: “اگر اوضاع به همین ترتیب ادامه پیدا کند و همچنان شاهد حضور اندکی از اعضای تعاونی در روستا باشیم، مجبوریم تصمیم دیگری اتخاذ کنیم و …” که ناگهان موبایل آقا فریدون اسحاقی زنگ خورد و چوپان گله گوسفندان از آن طرف خط، از حمله دو گرگ به گوسفندان در منطقه کاشِل گیلاس خبر داد.

حرفهای آقا شکرالله نیمه تمام ماند و تعدادی از اهالی با عجله خود را به کاشل رساندند. به نقل از شاهدان این اتفاق دردناک، در لحظه ی حضور اهالی، سه گوسفند در اثر حمله دو گرگ به شدت زخمی شده بودند که با تلاش آقا فریدن و سایر افراد حاضر در تصاویر، با ذبح به موقع، از تلف شدن گوشت دو راس گوسفند جلوگیری بعمل آمد و متاسفانه یک گوسفند در اثر جراهات شدید، تلف شد.

فیلم را تماشا کنید

 

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.