روزی به یاد دیروز، دورهمی به ابتکار آقای حسین اسحاقی

حسین اسحاقی

دانش آموزان و معلمان مدرسه شبانه روزی بایجان لاریجان در اقدامی جالب توجه، به ابتکار سرپرست سابق مدرسه خود آقای حسین اسحاقی پس از ۲۷ سال بار دیگر با یکدیگر ادامه مطلب