زیبایی های روستای گیلاس لاریجان

حسین اسحاقی

جناب آقای حسین اسحاقی عکاس خوش ذوق گیلاسی و صاحب کتاب ارزشمند “لاریجان بهشتی کنار پایتخت” اقدام به انتشار تعدادی از عکس های خود از طبیعت روستای گیلاس کرده که این اقدام ایشان مورد توجه و تقدیر تعداد زیادی از اعضای گروه گیلاس آنلاین قرار گرفته است. ادامه مطلب