سید بهزاد مظلوم ؛ کاندیدای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستای گیلاس

بسمه تعالی ” کاری‌کنیم‌که‌ بماند ‌نه‌کاری‌که ‌بمانیم” طرح‌ها ‌و برنامه‌ها‌ی این‌حقیر سید بهزاد مظلوم ‌به ‌قرار زیر است: آسفالت‌جاده‌روستا‌وترمیم‌آن آسفالت‌کوچه‌های‌داخل‌محل… ادامه مطلب

سید حسن ابراهیمی ؛ کاندیدای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستای گیلاس

بسمه تعالی روستای گیلاس؛ از گذشته تا به امروز دارای مردمانی باصفا، مذهبی و با نیتی پاک بوده که بزرگان… ادامه مطلب