یادداشت سید کمال الدین عقیلی؛ محقق تعزیه

به دنبال انتشار مطلبی با عنوان “واکاوی تعزیه و طرح چند پیشنهاد” در وبسایت رسمی روستای گیلاس، آقای سید کمال الدین عقیلی؛ از فعالان و محققان هنر آیینی تعزیه، یادداشت زیر را برای درگاه گیلاس ارسال کرده اند: ادامه مطلب