سید بهزاد مظلوم ؛ کاندیدای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستای گیلاس

بسمه تعالی ” کاری‌کنیم‌که‌ بماند ‌نه‌کاری‌که ‌بمانیم” طرح‌ها ‌و برنامه‌ها‌ی این‌حقیر سید بهزاد مظلوم ‌به ‌قرار زیر است: آسفالت‌جاده‌روستا‌وترمیم‌آن آسفالت‌کوچه‌های‌داخل‌محل… ادامه مطلب