” مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت تعاونی توسعه عمران روستای گیلاس “

” صورتجلسه مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت تعاونی توسعه عمران روستای گیلاس ” ✅ جلسه در روز جمعه مورخ ۹۶/۰۵/۲۷… ادامه مطلب

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی توسعه عمران روستای گیلاس

🔴 بدینوسیله ازسهامداران محترم شرکت تعاونی توسعه عمران روستای گیلاس دعوت میشود، تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت… ادامه مطلب

جلسه سهامداران شرکت تعاونی توسعه عمران روستای گیلاس

شرکت تعاونی توسعه عمران روستای گیلاس که از سال ۱۳۸۴ به همت جوانان و اهالی محترم روستای گیلاس با هدف… ادامه مطلب