جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی توسعه عمران روستای گیلاس

🔴 بدینوسیله ازسهامداران محترم شرکت تعاونی توسعه عمران روستای گیلاس دعوت میشود، تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت… ادامه مطلب