” مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت تعاونی توسعه عمران روستای گیلاس “

” صورتجلسه مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت تعاونی توسعه عمران روستای گیلاس ” ✅ جلسه در روز جمعه مورخ ۹۶/۰۵/۲۷… ادامه مطلب