مراسم ویژه عزاداری اربعین حسینی در تهران و آمل

باز دگر باره رسید اربعین           جوش زند خون حسین از زمین شد چهلم روز عزای حسین             جان جهان باد فدای… ادامه مطلب